Welkom

Ieder mens is een onderzoeker!

Vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid ga je intuïtief in op de vraagstukken die je tegenkomt. Met deze Gelukte Onverwachte Handelingen (GOH’s) sluit je aan bij de ander, breid je je eigen handelingsrepertoire uit en ontstaat, reflecterend, nieuw inzicht.

In mijn werk ondersteun ik deze vaardigheden al ruim dertig jaar.

Onderzoek in eigen werk is:

 • Het onbegrepene opzoeken
 • Het niet-weten uithouden en leuk vinden
 • Ervarend leren
 • Initiatiefcultuur verzorgen
 • Intuïtie denken
 • Intuïtie doen
 • Creatief Ja zeggen

Het effect is:

 • Inclusie
 • Empowerment
 • Betrokkenheid
 • Duurzaamheid