Academie voor ervarend leren

In de Academie voor Ervarend Leren komen mensen bij elkaar die in hun dagelijkse werk met de technieken van ervarend leren werken. Ieder doet dat op zijn/haar eigen manier.

De Academie zet zich er voor in, via haar website en publicaties, de ideeën van ervarend leren bekend te maken bij een groter publiek. Met het gratis te downloaden materiaal is het mogelijk zelf aan de slag te gaan.

Ervarend leren is leren van de ervaring én leren te ervaren.