Over mij

In het Europese project ‘Inclutrain connected’ train ik werkleiders en zorgvragers op zorgboerderijen om elkaars individuele kwaliteiten te zien en daarbij aan te sluiten. In de geaccrediteerde ‘training voor coaches in de kinderopvang’ daag ik mensen uit hun eigen manier van coachen te ontwikkelen. In meerdere projecten ‘bedrijfsindividualiteit’ zoek ik met boeren naar het eigene van hun bedrijf, om die als basis voor verdere ontwikkeling te kunnen nemen.

Daarnaast begeleid ik bij individuele onderzoekstrajecten, bij het ontwerpen van onderzoek, bij het schrijven van beleidsdocumenten vanuit ervarend leren, bij het vergaderen vanuit initiatief en geef ik cursussen equimanagement.

Ik begon vanuit het ideaal biologische en biologisch-dynamische boeren met onderzoek te ondersteunen bij hun zoektocht naar het optimaliseren van hun unieke bedrijf. Ik ontdekte dat iedereen, die vanuit verantwoordelijkheid en betrokkenheid werkt, onderzoek doet. Zo werd ik coach bij ‘onderzoek in eigen werk’. Ook zag ik dat de boer intuïtief handelend onderzoekt. Door mij werden deze handelingen ‘gelukte onverwachte handelingen (GOH)’ genoemd.

Ik zocht naar welke vaardigheden verzorgd moeten worden om dit van nature al plaats vindende proces te expliciteren en te intensiveren. Zo ontwikkelde ik technieken van het ervarend leren in mijn werkpraktijk. In mijn promotieonderzoek in 2004 heb ik de bijbehorende basishouding en visie uitgewerkt.
De werkwijze van het ervarend leren heb ik vooral ingezet in de landbouw, de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en het onderwijs.

Mijn talent is de individuele inzet van medewerkers, en de waarde daarvan, zichtbaar te maken, te benoemen en te mobiliseren.


Curriculum Vitae

 • Vanaf 1987 ben ik ZZP-er met het bureau ‘Albert de Vries / Onderzoek in eigen werk’.
 • Vanaf 2020 geef ik een door de brancheorganisatie geaccrediteerde opleiding tot Coach in de Kinderopvang.
 • Sinds 2002 dans ik, gebaseerd op freestyle-principes, met paarden, geef daarin ook demonstraties en zet dit werk in bij trainingen. Sinds 1995 ben ik begonnen met paardrijden.
 • Van 1978 t/m 1987 werkte ik aan het Louis Bolk Instituut, Driebergen. Ik deed landbouwonderzoek en hield me bezig met volwasseneneducatie. In 1982 ben ik begonnen met de idee ‘onderzoek in eigen werk’ te concretiseren.
 • Van 1979 tot 1982 was ik docent biologie / fenomenologie aan de Omscholingscursus biologisch-dynamische landbouw, Kraaybekerhof / Warmonderhof.

Als (interim) leidinggevende heb ik in deeltijd gewerkt

 • Van 2010 t/m 2016 als interim en als directeur/bestuurder op Zorgboerderij De Wederkerigheid, Driebergen.
 • Van 2007 t/m 2013: voorzitter van de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de biologisch-dynamische landbouw en voeding.
 • In 2007/2008: bureau-directeur van de Nederlandse Vereniging ter bevordering van de biologisch-dynamische landbouw en voeding.
 • In 2006/2007: interim-teamleider op twee woongroepen met mensen met Zeer Moeilijk Verstaanbaar Gedrag, Midgard.

Opleiding

 • In 2004 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, op het proefschrift: Ervaringsleren cultiveren. Onderzoek in eigen werk.
 • Ik studeerde biologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam (1972 – 1981). Ik studeerde af met specialisaties in levensgemeenschapsbiologie (ecologie), wetenschapsfilosofie en toegepaste landschapsecologie. Als deel van deze studie volgde ik in 1978 / 1979 het Antroposofisch-natuurwetenschappelijk studiejaar te Dornach / Zwitserland. Ik heb ook mijn eerstegraads lesbevoegdheid biologie behaald.
  Tijdens de studie heb ik drie maanden op een biologisch-dynamische zorgboerderij in Duitsland gewerkt. Ik nam het initiatief tot en leidde twee jaar de biologisch-dynamische tuinderij ‘De Uilenhof’ te Amsterdam / Uilenstede.
 • Tijdens mijn middelbare schooltijd (1967 – 1972, HBS-B, Amsterdam) leer ik in de vakanties het boerenbedrijf kennen. Ik ben er nog steeds trots op dat ik toen heb leren koeien melken.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is cropped-boemerang-3.png

Geboren ben ik in 1955 te Haarlem, waarna ik opgroeide in Amsterdam.


Publicaties

 • Vries, A. de (2019, redactie en medeauteur): ‘Inclutrain. Hoe plant jij de sla, daar draait het om. Inclusieve beroepsontwikkeling voor zorgvragers. Handleiding voor werkleiders van Urtica De Vijfsprong.’ , http://www.academievoorervarendleren.nl
 • Vries, A. de (2016): ‘Werken met doelen omdenken: scenario’s ontwerpen’ , http://www.academievoorervarendleren.nl
 • Derksen, K. & A. de Vries (2014): Leidinggeven is werken met wat zich aandient. O&O, tijdschrift voor HRD, jrg 27, nr. 3, blz. 8-13.
 • Vries, A. de & T. Schiphorst (2013): GOH! Onbegrepen gedrag, bron van creativiteit. Academie voor Ervarend Leren, Arnhem.
 • Vries, A. de (red.), W. Kattenpoel, A. Machiel & M. Rensink (2014): ‘Naar zelf denkende en zelfstandig handelende leerlingen én leerkrachten’, i.s.m. Basisschool De Noorderkroon,  http://www.academievoorervarendleren.nl
 • Ambagts, L., I. Duinsveld & A. de Vries, (2013): ‘Bedrijfsindividualiteit in beweging’ , Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw.
 • Vries, A. de (2013): Versterken individuele besluitvaardigheid op de werkvloer. OlmenEs, Appelscha. / Academie voor Ervarend Leren, Arnhem.
 • Vries, A. de (2012): ‘Versterken individuele besluitvaardigheid op de werkvloer’ , http://www.academievoorervarendleren.nl
 • Vries, A. de, H. Dierauer, H. lutke Schipholt, A. Steinemann, W. Weidmann (2010): Biodynamische Landwirtschaft als Kultur der Intuition am Beispiel der Regulierung von Blacken. Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft, Arlesheim, Zwitserland.
 • Meijer, J. & A. de Vries, (2010): ‘Biologisch-dynamische preparaten’ , Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw.
 • Een interview met mij in: Frank Cornelissen (2009): Laat vernieuwing groeien. Actieonderzoek voor ontwikkeling van mens en organisatie. NVO2
 • Machiel, A., L.Vreeman, & A. de Vries (2007): Smeden van het goud onder de berenhuid. Aansluiten bij wilsrichtingen. Academie voor Ervarend Leren, Arnhem.
 • Vries, A. de (2005): Ja-cultuur en het verzorgen van ervaringsleren. In: Develop, Jaargang 1, nr. 2, blz. 57-65.
 • Vries, A. de (2004): Ervaringsleren cultiveren. Onderzoek in eigen werk. Eburon, Delft.
 • Hardewijn, R., Chr. Rosenkranz, E. Trouw & A. de Vries (2004): Visie Edith Maryon College, opleiding SPW, gehandicaptenzorg. Zoetermeer/Zeist.
 • Baars, T. & A. de Vries (1999): De boer als ervaringswetenschapper. Elsevier.
 • A. de Vries (1999): Visie op onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. De Lans, Brummen.
 • Vries, A. de (1997): Gezondmakende kwaliteiten van werken op een zorgboerderij. In: Ontmoeting landbouw & zorg. Stichting Omslag.
 • Trouw, E. & A. de Vries (1996): Visie op de zorgontwikkeling. Michaelshoeve / Overkempe
 • Vries, A. de (1994): ‘Entwicklung einer schichtenerhaltenden Bodenbearbeitung. Bericht über 10 Jahre Forschung-im-Vollzug (1982-1992)’ ,Haus Bollheim Forschung.
 • Vries, A. de (1991): ‘Creatief op zoek naar (bedrijfs)individualiteit. Werken met preparaten in de landbouw.’ , http://www.academievoorervarendleren.nl
 • Vries, A. de (1988): ‘De beoordeling van grasland, een methodisch onderzoek’ , Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is cropped-boemerang-3.png