Mijn aanbod

Training tot gecertificeerd coach in de kinderopvang op basis van ervarend leren.

Eén dagdeel met paarden.

Je kunt als coach een belangrijke rol spelen in het aansluiten bij de ontdekkingsvreugde van het kind en de leid(st)er!

Introductie bij Inclusief Coachen
Demonstratie van een coachgesprek, met toelichting

Deze training valt onder de STAP-budget regeling van het UWV. Voor nadere info zie bijvoorbeeld www.stap-budget.nl. Op 3 juli en 4 september, 2023, om 10.00 uur, is voor onderstaande trainingen een aanvraag mogelijk, tenminste wanneer de overheid deze regeling niet al eerder stopt.

U kunt zich aanmelden m.b.v. onderstaande aanmeldingsformulieren.

De training in Utrecht met open inschrijving start 7 oktober 2023. Meer informatie ...

De training in Havelte start 6 oktober 2023. Meer informatie …

Deze training kan ook in-company gegeven worden.

Het aanmeldingsformulier voor Utrecht kunt u hier downloaden. Graag uitprinten, invullen en scan of foto retourneren.

Het aanmeldingsformulier voor Havelte kunt u hier downloaden. Graag uitprinten, invullen en scan of foto retourneren.

Reviews kunt u hier lezen.

De bij deze training behorende klachtenregeling is openbaar.


De onderzoekende (zorg)professional

Aansluiten bij de individuele mens in therapie en behandeling

Samen met Florinde Damen, vaktherapeut beeldend, verzorg ik in het kader van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg een nascholing van 6 dagen waar je samen oefent met ingebrachte casussen. Opbrengst is handelingsperspectieven voor jezelf als behandelaar, therapeut of begeleider en ervaring met het maken van een casusbeschrijving. Vereiste is een ondernemende en onderzoekende houding. Naast eigen vakkennis is geen andere (antroposofische) voorkennis vereist.

Deze cursus werd gegeven van mei 2021 tot en met januari 2022. Locatie: Arnhem


Mogelijkheden voor teams, bedrijven en individueel

  • Ik begeleid bij individuele onderzoekstrajecten, bij het ontwerpen van onderzoek en bij de verslaglegging.
  • Bij het schrijven van beleidsdocumenten kan ik ondersteunen om, vanuit ervarend leren, ze tot enthousiasmerende en geleefde documenten te maken.
  • Bij vergaderen kan ik helpen om de aanknopingspunten voor het initiatief en de initiatiefkracht van de deelnemers te gaan zien en te verzorgen, met als resultaat dat deelnemers enthousiast en verfrist uit een vergadering komen.
  • Als deel van verschillende trajecten kan ik equimanagement inzetten: In het “naast het paard” samen bewegen met paarden ervaren om aansluitend leiding te geven.
  • Daarnaast is er mogelijkheid tot individuele coaching, team-coaching en begeleiding bij intervisie.